สสพ. ปลุกพลังคนทำสื่อ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่านสื่อทางเลือก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-04 11:30
สสพ. ปลุกพลังคนทำสื่อ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่านสื่อทางเลือก
จำนวนผู้อ่าน
73

       สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ในฐานะเครือสถาบัน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBSจัดโครงการ“มีดี มีเดียSee Hear Touch”ภายใต้ Conceptมหกรรมสื่อทางเลือกที่สร้างสรรค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง โดยเน้นทั้งกระบวนการสื่อสารและรูปแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

       โครงการมีดี มีเดียฯ“เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติทางสังคม เรื่องความพิการและคนพิการ ซึ่งเราควรจะก้าวข้ามความเชื่อเดิมที่มองว่าคนพิการเป็นภาระของสังคม ทำให้คนเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันออกจากสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านรูปแบบการเรียนรู้จากสื่อทางเลือกที่มีการสร้างกระบวนการดำเนินการผลิตอย่างสร้างสรรค์”

       ทพ.กฤษฎา เรืองอารีย์รัชต์ผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ด้วยตระหนักในความเป็น “คนตัวเล็กๆ” แต่ความต้องการเปิดพื้นที่ให้คนตัวเล็กๆ ได้มีส่วนร่วมในพื้นที่การสื่อสาร  “สื่อทางเลือก” จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างกระบวนการสื่อสารของสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจความพิการ และคนพิการได้อย่างลึกซึ้ง ไปจนถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานหลากชิ้น จากหลายผู้ผลิต  ล้วนเกิดจากหัวใจดวงเดียวกัน คือหัวใจในการทำงานที่มุ่งเน้นให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ และสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมจากสื่อทางเลือกในมิติต่างกัน อย่างที่ สสพ. ได้กล่าวเปรียบไว้ว่า สื่อทางเลือกเปรียบเสมือนคลื่นลูกเล็กๆ แต่หากเราคิดดู ก็จะพบว่าคลื่นแม้จะลูกเล็กแต่หากพัดพาความตั้งใจมารวมกัน ก็สามารถกลายเป็นคลื่นที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสอันทรงพลังต่อผู้คนในทุกส่วนของสังคมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างยั่งยืน”

       ด้าน พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ กล่าวในประเด็นเรื่องของสื่อทางเลือกว่า “กระบวนการสื่อสารสังคมโดยวิถีของสื่อทางเลือก คงไม่สามารถที่จะจัดการให้เข้าถึงและเข้าใจได้เพียงแค่คนๆ เดียว หรือหน่วยงานเดียว สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการหรือกระทำบนสิ่งที่เรียกว่าเครือข่าย ต้องมีการเชื่อมโยงกันในทุกมิติ เพื่อให้ลงไปถึงกระบวนการผลิตก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ นำสู่การปรับมุมมอง หรือเปลี่ยนทัศนคติ เปิดพื้นที่ให้กับตัวเอง”

       พญ.วัชรา กล่าวทิ้งท้ายว่า “สุดท้ายแล้ว จริงๆ สื่อทางเลือกก็คงไม่สามารถแยกออกจากสื่อกระแสหลักได้ และการทำหน้าที่ของสื่อกระแสหลักนี้จะเป็นกลไกในการขยายผลการเรียนรู้ในแบบของสื่อทางเลือกได้ดีที่สุด อันจะสามารถส่งผลให้สื่อทางเลือกหรือคลื่นลูกเล็กๆ เหล่านี้ได้มาหล่อหลอมรวมตัวกัน เกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่ขึ้น เพื่อหอบนำเอาเรื่องของความแตกต่างหลากหลายบนสังคมที่กำลังเป็นอยู่ สะกิดให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข”

       สำหรับกิจกรรมในงานนี้ประกอบด้วย การแสดงผลงานสื่อทางเลือกจากกลุ่มเครือข่ายศิลปินในด้านต่างๆ อาทิ ศิลปะ ดนตรี หนังสั้น การแสดงทางวัฒนธรรมประเภทหุ่นกระบอกไทย ละครเร่และบทเพลงอนาชีดจากภาคใต้ รวมถึงการจำลองห้องประสบการณ์ความมืด ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความมืดด้วยตนเองให้การใช้ชีวิตในห้องๆ หนึ่ง หรือรวมไปถึงการเปิดตัวหนังสือ ล้อโลก เล่นชีวิต (จากรายการล้อเล่นโลก) และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ UD คือการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งยังมีการประกวดสุนทรพจน์ การวาดการ์ตูนคอมมิค และสื่อทางเลือก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากการประกวดให้เยาวชนรับรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อปรับมุมมองโดยการเปิดแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเอง ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน และประทับใจผู้เข้าร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.