รมต.สาธารณสุข มัลดีฟส์ เยี่ยมชม สวรส. – ห้องสมุด 100 ปี พ่อเสม

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-07-26 18:24
รมต.สาธารณสุข มัลดีฟส์ เยี่ยมชม สวรส. – ห้องสมุด 100 ปี พ่อเสม
จำนวนผู้อ่าน
114

 

       เมื่อบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ดร.อาเหม็ด จัมชีด โมฮัมเหม็ด (H.E.Dr.Ahmed Jamsheed Mohamed) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อย่างไม่เป็นทางการ หลังเสร็จภารกิจการเยือนประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขไทย ด้านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ 

      โดยมี พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์  ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการ IHPP ร่วมนำ ดร.อาเหม็ด จัมชีด โมฮัมเหม็ด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันฯ 

       นอกจากนี้ รมต.สาธารณสุขมัลดีฟส์ ยังได้เยี่ยมชมห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นการสนับสนุนร่วมกันของ สวรส. กับ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทั้งนี้ ดร.อาเหม็ด จัมชีด โมฮัมเหม็ด  ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยระบบสุขภาพแบบออนไลน์  ที่เปิดให้บริการงานวิจัยฉบับแปลภาษาอังกฤษไว้เป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.