นายกฯตั้งทีมแก้ปัญหาใช้ยา-มติชน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-06-18 11:57
นายกฯตั้งทีมแก้ปัญหาใช้ยา-มติชน
จำนวนผู้อ่าน
61

 

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 32 ของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด ในปี 2542 เพิ่มเป็นร้อยละ 46 ในปี 2551 คิดเป็นมูลค่าการขายปลีกสูงถึงประมาณ 2.7 แสนล้านบาท หรือมูลค่าการขายส่ง 1.5 แสนล้านบาท โดย 2 ใน 3 เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรายใหญ่ พบว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด เป็นยา นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มยาที่มีมูลค่าการใช้สูง อาทิ ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ยาบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบ โดยร้อยละ 65-91 เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีผู้ผลิตรายเดียวหรือเป็นยาต้นแบบที่มีราคาแพง

          นายวิทยากล่าวว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน จากการประชุมที่ผ่านมา มีมติในมาตรการระยะสั้น อาทิ ในการควบคุมกำกับการเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักฯ และยาต้นแบบในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ มอบให้กรมบัญชีกลาง ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนนี้

          ส่วนมาตรการระยะยาวให้ 3 กองทุนสุขภาพ พัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นรูปแบบเดียวกันให้แล้วเสร็จในปี 2556 นอกจากนี้ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดทำนโยบายกำกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามัญ โดยทำแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน อีกทั้ง ให้กรมการแพทย์ร่วมกับแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยต่างๆ จัดทำแนวเวชปฏิบัติในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หน้า 10

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.