ครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-06-05 11:35
ครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน
536
          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว และหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย พร้อมหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดกิจกรรม “ครบรอบ 1 ปีห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว” ณ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 
          นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ปูชนียบุคคลที่สำคัญของวงการสุขภาพไทย ทั้งยังเป็นต้นแบบของความดีงาม ที่ท่านได้แสดงจุดยืนอันมั่นคงในการทำงานเพื่อส่วนรวมมาตลอด ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณครอบครัวพริ้งพวงแก้ว ที่อนุญาตให้ใช้ชื่อคุณพ่อเสม และชื่อนี้จะเป็นเครื่องตอกย้ำว่า สังคมไทยไม่ปลอดสิ้นคนดีที่ยึดมั่นทำสิ่งดีๆ ให้สังคม  
 
          “ห้องสมุด นับเป็นแหล่งที่สะท้อนถึงสติปัญญาที่สำคัญ  ซึ่งได้รวบรวมความรู้ต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายที่จะพัฒนาสติปัญญาของสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญในด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  จึงได้จัดงานครบรอบ 1 ปี ห้องสมุดขึ้น ที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขไปพร้อมกัน” ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าว
 
           สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ในช่วงเช้าได้มีพิธีทางศาสนา  และ  นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดฯ ได้เล่าสู่กันฟังถึงความเป็นมาและการครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด  จากนั้นเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อ “ดุจดังครอบครัวใหญ่ : คุณพ่อเสมกับแนวทางการบริหาร” โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการจัดงาน ๑ คนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) , ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี กลุ่มศึกษาปัญหายา , ผศ.เนตรนภา ขุมทอง มูลนิธิหมอชาวบ้าน, และ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมเสวนา โดยมี นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ดำเนินรายการ  
 
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลผู้ใช้บริการดีเด่น (สถิติการยืมสูงสุด) พร้อมแนะนำโครงการ 100 คันรถเข็น 100 เล่มนิทาน สานอุดมการณ์ 100 ปี คุณตาเสม พริ้งพวงแก้ว ที่ได้มีการส่งมอบหนังสือดีให้กับ 100 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ยังได้จัดนิทรรศการให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้
 
          ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว 
 
เว็บไซต์ : http://www.sem100library.in.th
 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.