สวรส. คัดเข้ม ผลงานวิจัย R2R เฟ้นจาก 549 เหลือ 72 เรื่อง ลุ้นรางวัลดีเด่น

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-06-02 19:48
สวรส. คัดเข้ม ผลงานวิจัย R2R เฟ้นจาก 549 เหลือ 72 เรื่อง ลุ้นรางวัลดีเด่น
จำนวนผู้อ่าน
621

 

           นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า หลังจากที่ สวรส. และภาคีเครือข่าย R2R เปิดให้บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล R2R (Routine to Research) ดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555  ภายใต้แนวคิด “วิถี R2R : เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขตลอดจนเครือข่ายวิจัยจากงานประจำ  โดยมุ่งให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่  และต่อยอดความรู้เดิมที่มีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป
 
           ทั้งนี้ สวรส. ได้ปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 549 เรื่อง มากกว่าปี 2554 ที่มีผลงานเข้ามาจำนวน 362 เรื่อง โดยในปีนี้ คณะกรรมการคัดกรองได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแล้ว จนเหลือจำนวน 72 เรื่อง จาก 4 ประเภท ประกอบด้วย  1.ประเภทงานบริการระดับปฐมภูมิ ส่งเข้าประกวดจำนวน 106 เรื่อง ผ่านเข้ารอบ จำนวน 18 เรื่อง 2.ประเภทงานบริการระดับทุติยภูมิ จาก 117 เรื่องเข้ารอบ 21 เรื่อง 3.ประเภทงานบริการระดับตติยภูมิ จาก 157 เรื่อง เข้ารอบ 12 เรื่อง  และ 4.ประเภทงานสนับสนุนบริการ/งานบริหาร จาก 169 เรื่อง เข้ารอบ 21 เรื่อง ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกของกรรมการพิจารณาจากงานวิจัยที่มางานประจำของผู้ส่งผลงาน มีระเบียบวิจัยที่น่าเชื่อถือ ที่สำคัญเป็นงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดกรองทั้ง 72 เรื่อง จะถูกนำเข้ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินอีกครั้ง และจะมีการประกาศผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ทางเว็บไซต์  www.hsri.or.th/ ในวันที่ 10 มิถุนายน วันที่ 14 มิถุนายน นี้
 
          นอกจากนี้ ในวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม ทาง สวรส. และภาคีเครือข่าย R2R จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 5 นี้  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ซึ่งจะมีการมอบรางวัลให้กับงานวิจัยดีเด่น พร้อมนำเสนองานวิจัย R2R ที่เป็นแบบอย่างจากการพัฒนาคุณภาพต่อยอดด้วยความสุขของงานวิจัย, เทคนิคการทำงาน R2R ที่ง่ายแต่ได้คุณค่า, แนะแนวทางสู่งานระดับสากล และยังเป็นการพบปะเชื่อมโยงเครือข่าย R2R ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง www.hsri.or.th/r2rforum หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2832 9203-4

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.