สวรส.เตือนรับมือ'กลีเวค'ผูกขาดสิทธิบัตรยาวปี 69-มติชน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-11-29 11:16
สวรส.เตือนรับมือ'กลีเวค'ผูกขาดสิทธิบัตรยาวปี 69-มติชน
จำนวนผู้อ่าน
378

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ภญ.อุษาวดีมาลีวงศ์ ทีมวิจัย "สิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทย และการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึงความคืบหน้าของการวิจัยพบว่า ยาสำคัญหลายตัวที่จำเป็นต่อการรักษาโรค มีคำขอสิทธิบัตร evergreening หรือสิทธิบัตรที่มีลักษณะแบบไม่มีที่สิ้นสุด เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้รับสิทธิบัตรไป อุตสาหกรรมยาข้ามชาติจะได้สิทธิผูกขาดมากไปกว่าที่ควรได้ โดยในยาบางตัวพบว่าจะมีระยะเวลาการผูกขาดในตลาดยานานขึ้นถึง 10 ปี

          ภญ.อุษาวดี กล่าวอีกว่า จากการศึกษาพบว่า ยา Imatinib หรือชื่อทางการค้าคือ ยาGlivec หรือกลีเวค ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่ก่อนหน้านี้อยู่ในกลุ่มการประกาศบังคับใช้สิทธิ (CL) มีคำขอรับสิทธิบัตรของยาตัวนี้ในประเทศไทยถึง 6 คำขอ ทั้งการใช้,การขอในรูป salt form และการขอในรูปของpolymorph ซึ่งอยู่ในข่ายที่เป็น evergreening ชัดเจน หากเทียบกับสิทธิบัตรตัวตั้งต้นของสหรัฐอเมริกา ยาตัวนี้น่าจะหมดสิทธิบัตรในไทยในปี 2559 แต่หากคำขอสิทธิบัตรแบบ evergreening เหล่านี้ได้รับการอนุมัติ ผู้ขอจะได้สิทธิผูกขาดทำให้ไม่มีใครสามารถผลิตยาชื่อสามัญเข้ามาแข่งได้จนถึงปี 2569 ซึ่งมากกว่าสิทธิที่พึงจะได้ถึง 10 ปีซึ่งคำขอเหล่านี้พ้นระยะเวลาที่นักวิจัยและภาคประชาชนจะสามารถทำคำคัดค้านได้

          น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ทีมวิจัยฯกล่าวว่า วันที่ 29 พฤศจิกายน ศาลสูงสุดของอินเดียจะเริ่มการไต่สวนคดีที่ บริษัท โนวาร์ติส กล่าวหารัฐบาลอินเดียทำผิดรัฐธรรมนูญไม่แก้กฎหมายสิทธิบัตรให้เป็นไปตามองค์การการค้าโลก หลังจากที่สำนักงานสิทธิบัตรอินเดียปฏิเสธที่จะให้สิทธิบัตรกับคำขอที่เป็น evergreening เพราะไม่มีนวัตกรรมที่สูงขึ้นและจะขัดขวางยาชื่อสามัญเข้าสู่ตลาด และนำไปสู่การเข้าไม่ถึงยาของประชาชนในที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หน้า 7

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.