ระวังโรคปอดบวมมากับฝน ป่วยกว่า 5 หมื่นตาย 325 คน-มติชน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-05-20 10:49
ระวังโรคปอดบวมมากับฝน ป่วยกว่า 5 หมื่นตาย 325 คน-มติชน
จำนวนผู้อ่าน
81

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นพ.ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกในช่วงนี้ว่า อากาศที่มีความชื้นสูงอาจทำให้คนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ที่น่าห่วงคือ โรคปอดบวม ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด มักพบผู้ป่วยในช่วงฤดูฝน พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยาในปี 2553 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคปอดบวมจำนวน 166,459 คน เสียชีวิต 1,114 คน ส่วนในปี 2554 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 9 พฤษภาคม2554 พบผู้ป่วยแล้ว 54,705 คน มากสุดเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 40 รองลงมากลุ่มอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29 และมีผู้เสียชีวิต 325 คน

          นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า โรคปอดบวมเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด เช่น แบคทีเรียและเชื้อไวรัส โดยปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ส่วนปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยคือเชื้อสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนอี (Streptococcus pneumoniae)และฮีโมฟิลัส อินฟลูเอ็นซาอี (Haemophilus influenzae) สำหรับอาการผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้สูง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก มักจะเกิดตามหลังโรคไข้หวัด 2-3 วันส่วนในเด็กเล็กๆ อาจจะมีอาการไอเพียงเล็กน้อย ส่วนมากเด็กมักจะมีอาการตัวร้อนจัดหายใจหอบจนซี่โครงบุ๋ม และมักจะมีประวัติเป็นหวัดหรือไข้หวัดมาก่อน ถ้าเด็กมีอาการตัวเขียวและอ่อนเปลี้ยมาก ควรที่จะพาเด็กไปหาหมอโดยเร็ว หากรักษาช้า หรือได้รับยาไม่ถูกต้อง อาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น หนองในเยื่อหุ้มปอด ป
อดแฟบ ฝีในปอด ที่สำคัญการเสียชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที

          "การป้องกันไม่ให้ป่วยด้วยโรคปอดบวมต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ถ้าเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คนแออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดภายหลังสัมผัสสิ่งของหรือผู้ป่วย โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากร่างกายอ่อนแอ" ปลัด สธ.กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๒๐ พฤษภาคา ๒๕๕๔ หน้า ๙

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.