สวรส. ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Center for Health System Research ประเทศเวียดนาม ดูงาน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-05-14 12:27
สวรส. ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Center for Health System Research ประเทศเวียดนาม ดูงาน
จำนวนผู้อ่าน
56

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ Center for Health System Research, Hanoi Medical University ประเทศเวียดนาม จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน โดยมี นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สวรส. บรรยายแนะนำองค์กร และบทบาทของสวรส.ในระบบสุขภาพไทย ส่วน Dr. Hoang Van Minh บรรยายภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ Center for Health System Research ในระบบสุขภาพของเวียดนาม  และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงการสื่อสารผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้หรือผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.