ดันไทยฮับเครื่องมือแพทย์-ข่าวสด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-05-04 10:43
ดันไทยฮับเครื่องมือแพทย์-ข่าวสด
จำนวนผู้อ่าน
85

          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนรวม 11 แห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามาธิบดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เพื่อเร่งผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยตั้งเป้าหมายภายในปี'63 ไทยจะต้องก้าวไปสู่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพแห่งอาเซียน เพื่อลดการขาดดุลด้านการนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไทยเสียดุลอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,000 ล้านบาท แต่ส่งออกปีละกว่า 15,000 ล้านบาท

          ทั้งนี้จากการติดตามตัวเลขมูลค่าการตลาดของ สินค้าในกลุ่มนี้ ปี'53 มูลค่าการตลาดสูงถึง 25,928 ล้านบาท คาดว่าในปี'58 จะมีมูลค่าการตลาด 38,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9.1% ดังนั้น จึงเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ระยะสั้น ภายในปี'58 สามารถผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า ขณะที่ระยะยาวภายในปี'63 เน้นผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 หน้า 8

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.