สวรส. ต้อนรับเจ้าหน้าที่ Hospital Reform Project สธ.อัฟกานิสถาน ดูงาน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:51
สวรส. ต้อนรับเจ้าหน้าที่ Hospital Reform Project สธ.อัฟกานิสถาน ดูงาน
จำนวนผู้อ่าน
78

          วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ Hospital Reform Project ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศอัฟกานิสถาน จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และ ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. เป็นวิทยากรในการบรรยายแนะนำองค์กร บทบาทของสวรส.ในระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ระบบข้อมูลการวิจัยสุขภาพ และภาพรวมของงานที่สวรส.กำลังขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพใน อนาคต ทั้งนี้ สวรส. ยินดีเสมอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่ สนใจ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.