บุคลากรสาธารณสุขนานาชาติ ร่วมเรียนรู้การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขในไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:49
บุคลากรสาธารณสุขนานาชาติ ร่วมเรียนรู้การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขในไทย
จำนวนผู้อ่าน
74

         สวรส. นำทีมบุคลากรสาธารณสุขจากทั่วโลกที่มาร่วมงาน PMAC เรียนรู้งานเรื่องการจัดการกำลังคนในสถานพยาบาลไทยใน 7 พื้นที่

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นภาคีร่วมจัดงาน "การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" ประจำปี 2554 หรือ Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2011  ได้นำทีมบุคลากรสาธารณสุขจากทั่วโลกกว่า 300 คน ที่มาเข้าร่วมงาน ลงพื้นศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนาด้านบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทย โดยได้มีการแบ่งคณะศึกษาดูงานออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่พร้อมกันใน 7 พื้นที่ คือ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และสถานีอนามัยตลาดจินดา จ.นครปฐม

          โดยแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนาด้านบุคลากรสาธารณสุขที่แตกต่างกันไป เช่น สอ.ตลาดจินดา โดดเด่นเรื่องการเพิ่มกำลังคนด้านสุขภาพที่นอกเหนือจากระบบปกติ โดยได้มีการจัดฝึกอบรม อสม. และชาวบ้านที่มีจิตอาสาในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โดยการฝึกล้างไต ให้อาหารทางสาย และการทำกายภาพบำบัด จนอาสาสมัครสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยได้ ส่วนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้บริหารจัดการโรงพยาบาลอย่ามีส่วนร่วม โดยมีคนในชุมชนเข้ามาเป็นประธานบอร์ดและคณะกรรมการของโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบของโรงพยาบาล เป็นต้น

          การศึกษาดูงานทั้ง 7 พื้นที่ สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่ว่าด้วยเรื่อง "Global Forum on Human Resources for Health Reviewing progress, renewing commitments to health workers towards MDGs and beyond : เวทีระดับโลกด้านกำลังคนด้านสุขภาพ" ในประเด็น "ทบทวนความก้าวหน้ายืนยันพันธสัญญา เพื่อกำลังคนด้านสุขภาพที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษและยิ่ง กว่า" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.