เชิญผู้สนใจศึกษารายงานฉบับเต็ม งานวิจัยที่นำมาสู่การยกเลิกการเบิกจ่ายค่ายาแก้โรคปวดข้อ 5 รายการ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:48
เชิญผู้สนใจศึกษารายงานฉบับเต็ม งานวิจัยที่นำมาสู่การยกเลิกการเบิกจ่ายค่ายาแก้โรคปวดข้อ 5 รายการ
จำนวนผู้อ่าน
84

          เชิญผู้สนใจศึกษารายงานฉบับเต็ม งานวิจัยที่นำมาสู่การยกเลิกการเบิกจ่ายค่ายาแก้โรคปวดข้อ 5 รายการ รวมทั้งกลูโคซามีน
          กลูโคซามีนเป็นยาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน ประเทศไทย และจากข้อมูลสถิติพบว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินงบประมาณจากการเบิกจ่ายยากลูโคซามีน ซึ่งถือเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติให้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการ ข้าราชการไปมากกว่า 459 ล้านบาทต่อปี

          รายงานวิจัยเรื่อง “สรุปประเด็นข้อเท็จจริงและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต ไดอะเซอเรน และไฮยาลูโรแนนชนิดฉีดเข้าข้อ” เป็น งานวิจัยที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยจากทั่วโลกกว่า 130 ของคณะทำงานวิชาการทางการแพทย์ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

          สาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ระบุว่า ยากลูโคซามีน ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดข้อได้ไม่แตกต่างอะไรกับการใช้ยาหลอก โดยได้อ้างอิงผลกาวิจัยในต่างประเทศ เช่น

           - ผลจากการศึกษาวิจัยของ Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT) ปี ค.ศ.2006  ซึ่งสนับสนุนการวิจัยโดย NIH (National Institute of Health) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้สรุปผลงานวิจัยที่มีผู้ป่วยในงานวิจัยกว่า 1,583 คน ว่า กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ไม่มีผลในการบรรเทาอาการปวดข้อ ข้อแข็งตึง และการเคลื่อนไหวที่ติดขัดของข้อ และจากการติดตามประเมินผลการใช้ยาในระยะยาว พบว่ากลูโคซามีนไม่สามารถช่วยชะลออาการเสื่อมของข้อแต่อย่างใด อีกทั้งยังพบว่าแพทย์ผู้รักษาไม่สามารถที่จะบอกความแตกต่างระหว่างผลการ รักษาของผู้ป่วยกลุ่มที่ให้ยากลูโคซามี กับยาหลอกได้

           - ผลการทดลองของ Towheed และคณะ (2009) ที่ได้ทำการทบทวนประสิทธิผลของยากลูโคซามีนซัลเฟต ซึ่งมีผู้ป่วยในงานวิจัยทั้งสิ้น 4,963 คน พบว่า กลูโคซามีนช่วยบรรเทาอาการปวดให้กับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้ไม่แตกต่างอะไร กับยาหลอก

           - และงานวิจัยล่าสุดในปี 2010 โดย Wandel และคณะ ได้ระบุว่ากลูโคซามีนมีนไม่มีประสิทธิผลในการบรรเทาปวด และไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงทางภาพรังสีของข้อ จึงได้แนะนำว่าผู้ให้บริการสาธารณสุข(ภาครัฐ) และผู้รับประกันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ(ภาคเอกชน) ไม่ควรให้เบิกจ่ายยากลุ่มนี้ และแพทย์ไม่ควรสั่งยาให้กับผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เคยใช้ยานี้มาก่อน
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชิ้นอื่นๆอีกมากมาย ที่ได้ระบุผลการวิจัยคล้ายคลึงกับงานวิจัยข้างต้น รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่ระบุถึงการไร้ประสิทธิผลของยาตัวอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดข้อนอกบัญชียาหลักแห่งชาติอีกหลายชนิดอีกด้วย

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกคำสั่งที่ กค 0422.2/จ.127 ให้ยกเลิกการเบิกจ่ายค่ายา 5 รายการดังกล่าวตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจถึงเหตุผลที่มาของคำสั่งนี้
รายงานวิจัยดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/CGD+Internet/CGD+Internet/CGDInfo/Welfare/Interesting/Interesting_detail/7667


แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.