วช. ร่วมกับ สวรส. แก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง ระดมสมองเคาะโจทย์วิจัยสุขภาพระดับชาติ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:46
วช. ร่วมกับ สวรส. แก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง ระดมสมองเคาะโจทย์วิจัยสุขภาพระดับชาติ
จำนวนผู้อ่าน
65

         วช. ร่วมกับ สวรส. แก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง ระดมสมองเคาะโจทย์วิจัยสุขภาพระดับชาติ พร้อมดันงบวิจัยเพิ่ม 3 เท่า
          “เลขา วช.” ชี้ หมดยุคงานวิจัยขึ้นหิ้ง งานวิจัยยุคใหม่ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง และตรงตามความต้องการของประเทศ  พร้อมดันงบงานวิจัยสุขภาพให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ด้าน “ผอ. สวรส.” ย้ำ 3 ประเด็นที่ต้องทำเร่งด่วน คือ พัฒนาโครงสร้างงานวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และแก้ไขการจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

          ในวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดโจทย์วิจัยสุขภาพสำคัญเพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำงบประมาณวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ2555” จัดขึ้น ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ว่า ที่ผ่านมา งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการนำมาพัฒนางานวิจัย อีกทั้งงานวิจัยสุขภาพส่วนใหญ่ยังถูกมองว่าไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อภาพ รวมของประเทศได้อย่างแท้จริง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น เพื่อระดมสมองผู้นำของหน่วยงาน และนักวิชาการหัวกระทิด้านสาธารณสุข ในการกำหนดโจทย์วิจัยสุขภาพ เพื่อใช้ผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2555 และเพื่อแก้ไขปัญหา งานวิจัยซ้ำซ้อนและงานวิจัยขึ้นหิ้งที่ไม่ได้นำมาสู่การใช้ประโยชน์

          ทั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพร ยังกล่าวอีกว่า มีโอกาสที่รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณงานวิจัยสุขภาพให้มากขึ้นจากเดิม 0.25% เป็น 1% ของ GDP ของประเทศ หากสามารถพิสูจน์ว่างานวิจัยสุขภาพถูกนำมาใช้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้มาก ขึ้นกว่านี้ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ วช.เป็นหน่วยงานหลักในการตัดสินใจจัดสรรงบวิจัยให้แก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ และทำหน้าที่เป็นแกนกลางดูแลให้เกิดการจัดการงานวิจัยที่ตรงตามกรอบความ ต้องการของประเทศ

          นอกจากนี้ ศ.นพ.สุทธิพร ยังกล่าวอีกว่า อยากให้นักวิจัยนำเสนอหัวข้องานวิจัยโดยที่ตระหนักถึงประโยชน์ของภาพรวมของ ประเทศ มากกว่าการสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน โดยได้ชี้ว่าควรกำหนดสัดส่วนความสำคัญในการสร้างงานวิจัยให้มีประโยชน์ต่อ ภาพรวมของประเทศ 70 เปอร์เซ็นต์

          ส่วนทางด้าน นพ.พงษ์พิสุทธิ จงอุดมสุข ผู้อำนวย การสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ได้กล่าวว่า การระดมสมองในครั้งนี้จะเป็นจุดตั้งต้นในการพัฒนาภาพรวมระบบวิจัยสุขภาพของ ประเทศ ซึ่งนอกจากการกำหนดโจทย์วิจัยตามลำดับความสำคัญของปัญหาแล้ว ยังการพัฒนาโครงสร้างงานวิจัย การสร้างนักวิจัย และการจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพด้วย

รับชมวิดิทัศน์เปิดงาน (In the wind of change) ได้ที่ http://www.hsri.or.th/oldweb/th/vdo/detail.php?id=43&SystemModuleKey=vdo

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.