สวรส. หนุนยกระดับวิชาชีพนักสื่อสารความรู้ในระบบสุขภาพ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:45
สวรส. หนุนยกระดับวิชาชีพนักสื่อสารความรู้ในระบบสุขภาพ
จำนวนผู้อ่าน
39

          นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของนักสื่อสารในองค์กรภาคีเครือข่ายระบบ สุขภาพ ในนาม “เครือข่ายนักสื่อสารความรู้ในระบบสุขภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะความรู้เรื่องการสื่อสารในหัวข้อต่างๆ แก่นักสื่อสารจากหลากหลายสถาบันเป็นประจำทุกเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 10 สถาบัน เช่น สวรส. HITAP สวปก. สวสส. CRCN และ มสช. เป็นต้น ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 15 คน โดยมีทีมสื่อสารความรู้ของ สวรส.เป็นผู้ประสานงานและจัดกระบวนการมาแล้ว 4 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกันในเรื่อง การใช้สื่อ Social media การทำงานวิจัยให้เป็นข่าว เทคนิคการเขียนพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ และแนวทางการจัดทำแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

          โดยนักสื่อสารส่วนใหญ่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็สะท้อนความรู้สึกออกมาว่า อยากให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ทุกคนจะได้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อให้งานที่ออกมา เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละองค์กรจะร่วมกันใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่มีเพื่อ ส่งเสริมงานของกันและกัน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาและยกระดับการทำงานของตนจากบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้ เรียนรู้จากเครือข่ายนักสื่อสารฯ ไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ นพ.พงษ์พิสุทธ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สวรส. ได้กล่าวว่า นักสื่อสารในระบบสุขภาพนั้น มักมีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนการพัฒนางานต่างๆ โดยที่อาจไม่มีโอกาสหรือพื้นที่ในการแสดงผลงาน ความสำเร็จ และความรู้หรือทักษะที่เฉพาะ ดังนั้น จึงอยากสนับสนุนให้มีการนำเอางานของแต่ละคนแต่ละองค์กรมาเรียนรู้ ช่วยกันพัฒนา และยกระดับความรู้ของแต่ละคนแต่ละโครงการที่สื่อสาร ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับระบบ และจะเป็นการพัฒนาเชิงวิชาชีพของนักสื่อสารในระบบสุขภาพอีกด้วย

 


วันที่ประกาศ: 30 มกราคม 2554

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.