สวรส. ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:34
Default image
จำนวนผู้อ่าน
68

          เช้าวันที่ 24 กันยายน 2553 นพ.พงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำ ทีม สวรส. ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศรอดุลย เดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย โดยตลอดพระชนม์ชีพของทั้งสองพระองค์ ทรงทุ่มเทและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงทัดเทียมอารยประเทศ
 


วันที่ประกาศ: 26 กันยายน 2553

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.