'วัยโจ๋'เมินกิน'ผัก-ผลไม้'ต่ำกว่าเกณฑ์ผลวิจัย'สวรส.'ชี้อายุ2-14ปีกินเฉลี่ยวันละ0.7ส่วน-ข่าวสด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-10-04 10:47
'วัยโจ๋'เมินกิน'ผัก-ผลไม้'ต่ำกว่าเกณฑ์ผลวิจัย'สวรส.'ชี้อายุ2-14ปีกินเฉลี่ยวันละ0.7ส่วน-ข่าวสด
จำนวนผู้อ่าน
398

          รศ.น.พ.วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นักวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เครือข่ายการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภค เรื่องการบริโภคผัก ผลไม้ว่า การกินผัก ผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยชะลอการเกิดโรคได้ แต่พบว่าประชากรทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ยังบริโภคผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์

          ผลการสำรวจประชากร อายุ 2 ขวบขึ้นไปใน 4 ภาค รวมทั้งกทม.โดยมาตรส่วนที่เป็นปริมาณแนะนำคือ ผัก 1 ส่วน เท่ากับผักปรุงสุก1 ทัพพี หรือผักสด 2 ทัพพี ส่วนผลไม้ 1 ส่วนมาตรฐาน เท่ากับมะละกอ แตงโม หรือสัปปะรด 6-8 คำ หรือกล้วยน้ำว้าผลเล็ก หรือกล้วยหอมผลกลาง ครึ่งผล หรือส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ หรือ 2 ผลกลาง หรือเงาะ 4 ผล

          ผลการสำรวจการกินผัก พบว่าเด็กอายุ 2-14 ปี กินผักเฉลี่ยวันละ 0.7 ส่วน โดยเด็กอายุ 2-5 ปี ทั้งชายและหญิงกินผักน้อยกว่าเด็กอายุ 6-14 ปีเล็กน้อย และไม่พบความแตกต่างระหว่างเด็กในและนอกเขตเทศบาล แต่พบว่าเด็กในภาคใต้ทานผักมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ กทม.ส่วนเด็กภาคอีสาน ทานผักน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความเพียงพอในการปริโภคพบว่า เด็ก 6-14 ปี ที่กินผักเพียงพอตามข้อแนะนำต่อวัน มีเท่ากับร้อยละ 5 เมื่อสำรวจปริมาณการบริโภคผลไม้ พบว่าเด็กอายุ 2-14 ปี ทานเฉลี่ยต่อวัน 1.3 ส่วน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการบริโภคต่อวันพบว่าเด็ก 1 ใน 2 ทานผลไม้ปริมาณน้อยกว่า 1 ส่วนต่อวัน โดยเด็กในภาคใต้ทานผลไม้เพียงพอมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2554 หน้า 29

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.