สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-09-12 16:16
สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
จำนวนผู้อ่าน
52

 

           สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทน คอบช. จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การประชุมได้ให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งของกลไกการทำงานร่วมกันของ คอบช. ในระยะต่อไป ภายใต้การร่วมผลักดันประเด็นสำคัญของประเทศสู่ผู้กำหนดนโยบาย ด้วยระบบฐานข้อมูล กลไกการจัดการ Program Management Unit (PMU) บุคลากร ตลอดจนจุดแข็งและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การบูรณาการเสริมหนุนประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันต่อไป

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป
 • สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุม คอบช. เร่งเสริมความแข็งแกร่งกลไกการทำงานรองรับระยะต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.