สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-08-29 13:57
สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
จำนวนผู้อ่าน
113

 

          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง “ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพผ่านการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research) โดยความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ” ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ทพ.จเร วิชาไทย พร้อมด้วย ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. และ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก ม.มหิดล ร่วมเป็นพยาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ม.มหิดล ศาลายา

          โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การใช้ความรู้ในการจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนและชุมชน การผลักดันงานวิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนาประเทศต่อไป

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”
 • สวรส. – มหิดล จับมือวิจัยสู่การปฏิบัติ “พัฒนาระบบสุขภาพไทยและนานาชาติ”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.