สวรส. เชิญร่วมระดมความเห็น “คลี่ปมกัญชา พัฒนาข้อเสนอต่อนโยบาย เดินหน้าเพื่อประชาชน”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-05-28 11:30
แท็ก 
สวรส. เชิญร่วมระดมความเห็น “คลี่ปมกัญชา พัฒนาข้อเสนอต่อนโยบาย เดินหน้าเพื่อประชาชน”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมส่งแพทย์กว่า 1,000 คนในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลับทำงานในภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดโครงการมีแพทย์ลาออกร้อยละ 18 จับมือกระทรวงศึกษาธิการปรับการเรียนการสอนหลักสูตรของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4 – 6 สร้างจิตสำนึกรักชุมชนย้ำรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ
จำนวนผู้อ่าน
229

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะเปิดให้มีเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : “คลายปมปัญหา - เดินหน้า” เพื่อประชาชน ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ใช้เพื่อการรักษาโรค ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ให้บริการอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้กัญชาเพื่อการรักษาและการแพทย์ รวมทั้งความจำเป็นของการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของประเทศ บนเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศในภาพรวม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าถึงการใช้กัญชาได้อย่างปลอดภัย เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          นอกจากนั้นในการสัมมนาครั้งนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทิศทางการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การมีกัญชาไว้ในครอบครองสำหรับประชาชน โดย นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  แนวทางการวิจัยกัญชาและหลักเกณฑ์การขออนุญาต โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หลักการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล องค์การเภสัชกรรม ตลอดจนมุมมอง/ประสบการณ์การใช้กัญชาในภาคประชาชน โดยตัวแทนภาคประชาชน

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ https://www.hsri.or.th/meeting/cannabis หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครร่วมสัมมนาฯ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2832-9220, 0-2832-9268

คลิกเพื่อสมัครร่วมสัมมนาฯ

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.