สวรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-03-25 16:47
แท็ก 
สวรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ความแออัดในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยรอรับบริการนาน ยังคงเป็นปัญหาในระบบบริการสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศมีจำนวน 152,428,645 ครั้ง/ปี ในปี 2552 และเพิ่มสูงขึ้นทุกปีถึง 220,063,238 ครั้ง/ปี ซึ่งความแออัดส่งผลต่อระยะเวลาในการรอรับบริการ การเข้าถึงการตรวจรักษา คุณภาพในการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ป่วย
จำนวนผู้อ่าน
57

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย และทีมงาน สวรส. ต้อนรับ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรของสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนและงานวิจัย เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

  • สวรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ
  • สวรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ
  • สวรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.