ไฟล์นำเสนอ : เวที Research & Innovation งาน NCDs Forum 2018

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-08-10 17:35
ไฟล์นำเสนอ : เวที Research & Innovation งาน NCDs Forum 2018
จำนวนผู้อ่าน
969

เวที Research & Innovation ในงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018” “Together, Let’s beat NCDs: ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs” วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SAPPHIRE 205 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 14.45 น. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

 

ช่วงที่ 2 เวลา 14.45 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.