การคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-07-02 11:45
Default image
จำนวนผู้อ่าน
134

 

          ด้วย คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้คัดเลือก นายนพพร ชื่นกลิ่น เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

          คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงให้ นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไปจนกว่านายนพพร ชื่นกลิ่น เข้าปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.