ไฟล์วิทยากร บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-07-07 20:46
แท็ก 
ไฟล์วิทยากร บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. ได้นำทีมนักวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “R2R2P : โจทย์วิจัย CKD” ซึ่งเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หยิบยกตัวอย่างงานวิจัย โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease : CKD) ที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบายที่สามารถพัฒนาระบบการให้บริการและระบบสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
จำนวนผู้อ่าน
184

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0”
ห้องย่อย "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy"
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี นนทบุรี

13.00 – 14.30 น.   "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy"
                            โดย  นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
                                   พญ.ดวงดาว  ศรียากุล
                                   ดร.ปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ
                                   ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.