ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-10-05 16:26
แท็ก 
ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
80.96 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน Authors: อารีวรรณ...
จำนวนผู้อ่าน
160

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

"Primary Care Cluster Management" โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.