เอกสารนำเสนอ...สถานการณ์ แนวทางดำเนินงาน ปัญหา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-12-14 13:58
แท็ก 
เอกสารนำเสนอ...สถานการณ์ แนวทางดำเนินงาน ปัญหา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2548-2552 คนไทยดื่มลดลงจาก 6.46 ลิตรต่อคน อยู่ที่ 6.08 ลิตรต่อคน ส่วนอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 43 ลดความสูญเสียได้กว่า 1 แสนล้านบาท
จำนวนผู้อ่าน
152

สถานการณ์ แนวทางดำเนินงาน ปัญหา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

เสนอคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โดย      ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
            ผู้จัดการงานวิจัย
            สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
       

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.