ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน...วิกฤติหรือโอกาส

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-02 14:10
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน...วิกฤติหรือโอกาส
จำนวนผู้อ่าน
176


การประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐       ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน...วิกฤติหรือโอกาส โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.