การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-01 16:51
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จำนวนผู้อ่าน
96
 
กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 10.15 - 12.00 น.
ณ ห้อง Sapphire 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง
 
 

วิทยากร :

   นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 6

 

   นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 8

 

   พญ.ประนอม คำเที่ยง  สาธารณสุขนิเทศก์เครือข่ายบริการที่ 5

ผู้นำสนทนา : 

   ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.