เอกสารการประชุม เวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-05-27 16:44
เอกสารการประชุม เวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก”
จำนวนผู้อ่าน
79

 

กำหนดการเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P  “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก”

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

---------------------------------------

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวที

โดย           นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข

                (รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ

-  ทฤษฎีและหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในมุมมอง HR 

    โดย      อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์  (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด)

-  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในมุมมองนักวิชาการสาธารณสุข

     โดย      นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

-   การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์

     โดย      ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง   (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวคิด P4P ข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและข้อจำกัดของข้อเท็จจริงที่มีอยู่

โดย  นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล  (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)

         นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์   (รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

         นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  (ผู้แทนชมรมแพทย์ชนบท)

ระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการต่อเพื่อหาทางออกร่วมกัน ดำเนินการอภิปราย

โดย   ดร.เดชรัต สุขกำเนิด (ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ)

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.