เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-01-14 17:39
เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ
จำนวนผู้อ่าน
66การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ

 

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

 

 

8.30-9.00 น.      

ลงทะเบียน

9.00-9.15 น.      

พิธีเปิด

9.15-10.00 น.    

การนำเสนอผลการศึกษา “โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ”  โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.00-10.15 น.  

ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

10.15-10.30 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.45 น. 

เสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มของกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ” 

  • - ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - ดร.สุทยุต โอสรประสพ World Bank สาขาประเทศไทย
  • - คุณณรงค์ เชื้อบุญช่วย  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • - ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

           นำการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์   คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

11.45-12.00 น.   

ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

12.00-13.00 น.   

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.