เอกสารประกอบการประชุม “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-06-27 16:14
เอกสารประกอบการประชุม “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย”
จำนวนผู้อ่าน
65

การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ

“สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย”

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์

ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

 

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

- กำหนดารประชุม

- กลุ่มสองปัญหาและอุปสรรค

- เอกสารประกอบการประชุม

- สไลด์นำเสนอ

- สรุปการประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.