บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-12-22 10:34
บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
จำนวนผู้อ่าน
501
Title: บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
Authors: ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
ธีระ วรธนารัตน์
Author's Email: patarawyahoo.com
thirawhotmail.com
Subjects: ระบบวิจัยสุขภาพ
สุขภาพ
Issue Date: Dec-2554
Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: โครงการ ทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข โดยหวังจะทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบวิจัยสุขภาพใน ประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 8 ประเทศ โดยมีทั้งประเทศจากทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์) ที่แสดงให้เห็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ แต่ละประเทศมีแนวทางการพัฒนาที่มีทั้งปัจจัยคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษา และทำการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ ไทยในอนาคต
URI: http://hdl.handle.net/11228/3407
ISBN: 978-974-299-170-8
Appears in Collections:Research Reports

Download

hs1908.zip (Format: Zip, Size: 5.15 MB)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.