ไฟล์วิทยากร National Stakeholder Consultation on Migration Health

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-02-04 15:26
แท็ก 
ไฟล์วิทยากร National Stakeholder Consultation on Migration Health
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าวเป็นแนวทางการจัดบริการสุขภาพ (Health for all policy) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและสร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการสุขภาพของคนต่างด้าว มุมมองของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าว ทั้งในมุมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
จำนวนผู้อ่าน
232

National Stakeholder Consultation on Migration Health
The Sukosol Hotel, Kamolthip2 Ballroom, Bangkok, Thailand
29 January 2019

Objectives:

 1. To provide a forum for stakeholders to explore up-to-date policies and frameworks at the global, regional and national levels;
 2. To provide a forum for stakeholders to share program updates and activities on migrant health in Thailand;
 3. To conduct mapping of current and planned migrant health activities in Thailand; and
 4. To discuss options for enhancing multi-stakeholder migrant health coordination, under the leadership of Ministry of Public Health (MOPH)

 

Workshop Agenda

Time

 

Topic

Facilitator/Presenter

8:30 - 9:00

Registration

 

9.00 – 9.20

Welcome and Keynote Speech

 • Dr. Supakit Sirilak
  Deputy Permanent Secretary, MOPH 
 • Dr. Nopporn Chuenklin
  Health System Research Institute (HSRI) Director
 • Dr. Daniel Kertesz
  WHO Representative to Thailand

Dr. Patrick Duigan, IOM
Ms. Aree Moungsookjareoun, WHO

 

9.20 – 9.30

Introduction of Agenda and Group Photo

Dr. Patrick Duigan, IOM
Ms. Aree Moungsookjareoun, WHO

9.30 – 10.30

Panel Discussion: Global, Regional and National Policies and Frameworks on Migration Health

Panelists:

 • Global Compact on Migration
  By Mr. Pichit Boonsud
  Deputy-Director General of the Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs
 • Migrant Health Policy and Country Cooperating Strategy on Migrant Health
  By Dr. Supakit Sirilak
  Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health
 • Global Action Plan to Address Health of Migrants and Refugees
  By Dr. Daniel Kertesz
  WHO Representative to Thailand
 • Priority Areas and Key Policy Strategies to Mainstream Migrant Health into National and Global Policy Frameworks
  By Dr. Patrick Duigan
  Regional Migrant Health Adviser, IOM Regional Office for Asia and the Pacific

Facilitator:
Assis.Prof. Sakkarin Niyomsilpa
IPSR, Mahidol University

 

 

10:30 - 11:00

Coffee break

11.00 – 12.30

 

 

11.00 – 11.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation: Implementation of Migrant Health Programming in Thailand (plans and challenges):

Session 1:  Health Financing and Health Services

 • Foreign Migrant Workers Act and Implementation
  By Mrs. Vichada George
  Director of Foreign Workers Administration office, Department of Employment
  Ministry of Labour (MOL)
 • Social Security Legislation and Implementation
  By Mr.Puma Tummakul
  Deputy Secretary-General
  Social Security Office, MOL
 • Migrant Health Insurance Legislation and Implementation
  By Dr. Walunchai Juengsamranphong
  Deputy Director
  Division of Health Economics and Health Security, MOPH
 • How to ensure migrants access to friendly health services in Thailand?
  By Ms.Patchara Sateanpuctra
  Deputy Director, Health Administration Division, MOPH
  Dr.Panuwat Panket
  Deputy Director-General, Department of Health Service Support, MOPH
 • Roles of CSOs and key achievements in facilitating migrants access to health services
  By Ms.Sunwanee Dolah
  Program Officer, Raks Thai foundation

 

Facilitator:
Dr. Phusit Prakongsai
Senior Advisor on Health Promotion, Office of Permanent Secretary, Thai-MOPH

 

 

 

11.50 - 12.30

Session 2: Disease Control and Research Gaps

 • Addressing health of migrants in the National Disease Control Plan
  By Dr. Sombat Tanprasertsuk
  Senior Expert in Prevention Medicine, Department of Disease Control, MOPH
 • Managing health services and system at the border
  By Dr. Naris Boonthanapat
  Epidemiologist, Tak Provincial Health Office, MOPH
 • Migrant Health Research Agenda in Thailand
  By Dr. Rapeepong SuphanchaimatSenior researcher, International Health Policy Program (IHPP), MOPH
 • How can the research support policy and development in migration health?
  By Assistant Prof. Chalermpol Chamchan
   Institute for Population and Social Research, Mahidol University

 

12:30 - 13:30

Lunch

 

13.30 – 13:50

Bingo: Get to know partners

Facilitator:
Dr. Ariya Bunngamchairat
Mahidol University

13:50 – 14:50

 

World Cafe: Migration Health Forum
Participants will be divided in a group to visit migrant health exhibitions and discussed with migrant health implementers in Thailand

14:50 - 15:20

Partner and Research Mapping: List activities and research in the area of migration health in past 5 years and identifying priorities, needs and gaps for Thailand

15:20 - 15:40

Coffee break

15:40 – 16:30

 

Conclusion: Priorities, needs and gaps in Migration Health in Thailand

Facilitator:
Dr. Ariya Bunngamchairat
Mahidol University

16:30-17:00

Way forwards for enhancing multi-stakeholder migrant health coordination

 • Dr. Ariya Bunngamchairat
  Mahidol University

 

 

Closing remarks

 • Dr. Panumard Yarnwaidsakul
  Inspector General Area 2, Permanent Secretary Office, Ministry of Public Health

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.