จุดประเด็น

 • สัญญาณเตือนภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
  25/03/2011 - 16:58
  Teaser: เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ง่าย แม้คนจำนวนหนึ่งจะต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม...
 • บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤตทางการเมือง
  25/03/2011 - 16:54
  Teaser: ขณะที่ผมกำลังเขียน “จุดประเด็น” วันนี้ ข่าวการชุมนุมของเสื้อแดงที่จะใช้ยุทธการ “เลือดล้านซีซีนองท่วมทำเนียบ” กำลังจะเกิดขึ้น และดูเหมือนยุทธการนี้จะสร้างจุดสนใจได้มากทีเดียว อาจจะเป็นเพราะ “...
 • เมื่อ R2R กำลังกลายเป็นแฟชั่นในวงการสุขภาพ
  25/03/2011 - 16:53
  Teaser: วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สวรส. เป็นประธาน ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและรับฟังกรรมการแต่ละท่านได้เล่าให้ที่ประชุม...
 • รีบก้าวเดินให้ทันโลกที่กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว
  25/03/2011 - 16:49
  Teaser: เผลอประเดี๋ยวเดียว เวลาก็ผ่านไปอีก 1 ปีแล้ว เราได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2553 พร้อมกับความหวังลึกๆ ว่า ปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในบ้านเมืองและสังคมเราจะคลี่คลายดีขึ้น...
 • ปัญหาและทางออกของ ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข
  25/03/2011 - 16:48
  Teaser: บาง ท่านบอกว่า “งานเข้า” สวรส. เสียแล้ว เมื่อท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ขอให้ สวรส. ช่วยพัฒนาข้อเสนอ “ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข” ทั้งระบบ โดยกำหนดระยะเวลาคร่าวๆ ไว้ 3...
 • ถึงเวลาพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ?
  25/03/2011 - 16:45
  Teaser: ครั้งที่แล้วผมเริ่มต้นด้วยว่า จะทำให้การวิจัยสนับสนุนการดำเนินการตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้อย่างไร โดยเน้นที่การวิจัยระบบสุขภาพ (health systems research) มีความยุ่งยากอย่างไร...
 • การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนธรรมนูญฯ
  25/03/2011 - 16:41
  Teaser: ผมได้เกริ่นให้ทราบถึงทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจริงๆ แล้ว การวิจัยเรื่องระบบบริการสุขภาพ (health service research) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิจัยระบบสุขภาพ (health systems...
 • Default image
  25/03/2011 - 16:20
  Teaser: แผนงานวิจัย สวรส. จำนวนมากเกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ เช่น แผนงานวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน แผนงานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุ แผนงานวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ฯลฯ...
 • เมื่อมาตรการทางการเงินครองเมือง (ระบบสุขภาพ)
  25/03/2011 - 16:16
  Teaser: เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา มีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 ขึ้น โดยการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาตินั้นจัดขึ้นทุกๆ 7 ปี...
 • การบริหารจัดการความรู้ในภาวะวิกฤต
  25/03/2011 - 16:14
  Teaser: สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี R2R หรือ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ขึ้น...

รายการเลขหน้า