จุดประเด็น

 • Default image
  25/03/2011 - 14:03
  Teaser: ความฝันอย่างหนึ่งของนักวิจัยระบบสุขภาพ คือ การทำงานสร้างความรู้ที่ส่งสามารถผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ นโยบาย จนบางคนเรียกว่าเป็น “การขับเคลื่อนนโยบายด้วยความรู้”...
 • Default image
  25/03/2011 - 14:00
  Teaser: เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา Professor Andrew Green จากประเทศอังกฤษ ได้มาแลกเปลี่ยนกับทีมงานของ สวรส. และเครือข่ายฯ (ด้วยการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข)...
 • Default image
  25/03/2011 - 10:29
  Teaser: การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2544 พรรคไทยรักไทย (ทรท) ได้เปิดศักราชใหม่ทางการเมือง ด้วยการชูนโยบายรูปธรรมที่เน้นสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องต่างๆ...
 • ข้าราชการกับความเป็นธรรมในสิทธิการรักษาพยาบาล
  18/01/2011 - 13:01
  Teaser: ปีใหม่ปีนี้ กรมบัญชีกลางมอบของขวัญให้กับข้าราชการทุกคนด้วยการห้ามเบิกกลูโคซามีน (Glucosamine) ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการใช้กับผู้ป่วย โดยอ้างสรรพคุณในการลดอาการปวดของโรคข้อเสื่อม...
 • สังคมเกิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
  18/01/2011 - 13:00
  Teaser: เมื่อมนุษย์ทุกคนได้รับบริการสุขภาพ และดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของการมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงไม่มีคนใดคนหนึ่งถูกแบ่งแยกกีดกันออกไปจากระบบสุขภาพ เมื่อนั้นจึงจะเรียกได้ว่า “...
 • วิจัยเชิงนโยบายควรมีการวางแผนการสื่อสารตั้งแต่แรก
  18/01/2011 - 10:47
  Teaser: งานวิจัยนโยบายถูกคาดหวังมากขึ้นว่าต้องถูกนำไปใช้พัฒนานโยบาย ดังนั้นการจัดการ เพื่อทำให้งานวิจัยนโยบายมีโอกาสที่จะถูกนำไปใช้จึงกลายเป็นศาสตร์หนึ่งที่ สำคัญ...

รายการเลขหน้า