จุดประเด็น

 • การคืนชีพนโยบาย โรงพยาบาลประจำตำบล
  25/03/2011 - 16:02
  Teaser: รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญประเด็นหนึ่งของนโยบายด้านสาธารณสุขว่า “...ปรับปรุง...
 • Humanized healthcare
  25/03/2011 - 16:01
  Teaser: ผมไม่ทราบว่า คนเริ่มใช้คำว่า “humanized healthcare” กันเมื่อไร รู้แต่ว่าตอนนี้เริ่มติดปากผู้คงในวงการสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้ว (คล้ายๆ กับคำว่า “holistic”...
 • ระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่
  25/03/2011 - 16:00
  Teaser: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีแผนงานวิจัยหลายแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ อาทิเช่น แผนงานวิจัยภายใต้ สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)...
 • Default image
  25/03/2011 - 15:57
  Teaser: เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมบรรยายในหัวข้อ “งานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก” โดยผู้จัดการประชุมอยากใช้เวทีนั้นช่วยกระตุ้นให้คนทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น...
 • ทศวรรษที่ 4 ของสาธารณสุขมูลฐานไทยกับอนาคต อสม.
  25/03/2011 - 15:54
  Teaser: ปีนี้ (พ.ศ.2551 หรือปี ค.ศ.2008) เป็นปีครบรอบ 30 ปีการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) หรือ สสม. สาระสำคัญของ สสม. ตามคำประกาศ Alma Ata เมื่อปี ค.ศ.1978ประกอบด้วย ปีนี้ (พ.ศ.2551 หรือปี...
 • เมื่อโรงพยาบาลรัฐสนใจเป็น medical hub
  25/03/2011 - 15:52
  Teaser: การประชุมหารือเรื่อง mega project ด้านสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา งบประมาณที่เสนอได้เพิ่มขึ้นจาก 8 หมื่นกว่าล้านบาทเป็น 1 แสนล้านบาท (มีเศษนิดหน่อย)...
 • คลินิกเอกชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ
  25/03/2011 - 15:50
  Teaser: วันที่ 26 สค. 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)...
 • Mega Project (ต่อ)
  25/03/2011 - 15:48
  Teaser: ครั้งที่แล้ว ผมได้นำเสนอรายละเอียดข้อเสนอ Mega Project ด้านสุขภาพวงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาทที่รัฐบาลกำลังพิจารณา (จริงๆ แล้วในเอกสารข้อเสนอเขียนไว้แค่ 6 หมื่นล้านบาท...
 • Mega Project กับการสร้าง mega impact ด้านสุขภาพ
  25/03/2011 - 15:44
  Teaser: มาอีกแล้วครับสำหรับ Mega project หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ คราวนี้เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านสุขภาพที่รัฐบาลเป็นฝ่ายริเริ่ม และให้ข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2551...
 • อนาคตงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ (ต่อ)
  25/03/2011 - 15:41
  Teaser: ครั้งที่แล้วผม จบประเด็นเรื่องงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ของ สวรส. ลงด้วยว่า สวรส. ได้จัดให้มีการประเมินงาน Area base อย่างเป็นระบบ ซึ่งกำลังจะนำเสนอผลการประเมินฉบับสมบูรณ์เร็วๆ นี้...

รายการเลขหน้า