จุดประเด็น

 • จุดประเด็น - ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (อีกแล้ว)
  26/04/2011 - 09:46
  Teaser: พอบอกว่า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำลังช่วยกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาข้อเสนอ เพื่อการปฏิรูป “บทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข” ก็ได้ยินเสียงหลายคนถอนหายใจพร้อมๆ...
 • ระบบวิจัยสุขภาพไทยเทียบกับบางประเทศในภูมิภาค
  25/03/2011 - 17:08
  Teaser: ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ ครับ สำหรับช่วงเวลาในปี 2553 ปีที่มีเหตุการณ์ให้ระทึกใจหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองและภัยพิบัติจากธรรมชาติ (ภัยธรรมชาติหลายกรณีสืบค้นไปลึกๆ...
 • ความเท่าเทียมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
  25/03/2011 - 17:07
  Teaser: ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ข้อ 53 (2) ระบุว่า ให้ส่งเสริมการแพทย์ทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบสุขภาพ และให้สิทธิ์ประชาชนไว้ใน (3)ว่า "...
 • โรงพยาบาลในกำกับของรัฐในอินโดนีเซีย
  25/03/2011 - 17:04
  Teaser: ในช่วงปี 2553 ผมมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียหลายครั้ง แต่ละครั้งด้วยภารกิจที่แตกต่างกัน ครั้งหลังสุดคือเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา...
 • ระบบวิจัยสุขภาพไทยใน 2 ทศวรรษหน้า
  25/03/2011 - 17:01
  Teaser: วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไปบรรยายในหัวข้อ “วิสัย ทัศน์การวิจัยประเทศไทยใน 20 ปี” ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานวิจัยอื่นๆ...
 • มองอินโดแล้วย้อนมองไทย
  25/03/2011 - 16:59
  Teaser: หลายเดือนก่อนหน้านี้ ผมได้รับการติดต่อจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) เพื่อไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศ...
 • สัญญาณเตือนภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
  25/03/2011 - 16:58
  Teaser: เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ง่าย แม้คนจำนวนหนึ่งจะต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม...
 • บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤตทางการเมือง
  25/03/2011 - 16:54
  Teaser: ขณะที่ผมกำลังเขียน “จุดประเด็น” วันนี้ ข่าวการชุมนุมของเสื้อแดงที่จะใช้ยุทธการ “เลือดล้านซีซีนองท่วมทำเนียบ” กำลังจะเกิดขึ้น และดูเหมือนยุทธการนี้จะสร้างจุดสนใจได้มากทีเดียว อาจจะเป็นเพราะ “...
 • เมื่อ R2R กำลังกลายเป็นแฟชั่นในวงการสุขภาพ
  25/03/2011 - 16:53
  Teaser: วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สวรส. เป็นประธาน ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและรับฟังกรรมการแต่ละท่านได้เล่าให้ที่ประชุม...
 • รีบก้าวเดินให้ทันโลกที่กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว
  25/03/2011 - 16:49
  Teaser: เผลอประเดี๋ยวเดียว เวลาก็ผ่านไปอีก 1 ปีแล้ว เราได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2553 พร้อมกับความหวังลึกๆ ว่า ปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในบ้านเมืองและสังคมเราจะคลี่คลายดีขึ้น...

รายการเลขหน้า