HSRI FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัย เฉพาะกิจ หยุด COVID-19

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-05-22 17:19
แท็ก 
HSRI FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัย เฉพาะกิจ หยุด COVID-19
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 “บุคลากรทางการแพทย์” นับเป็นกำลังคนด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างมาก สิ่งที่น่ากังวล คือกลุ่มบุคลากรเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำให้จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ลดลง ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
จำนวนผู้อ่าน
521

HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น ที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวเดือนมีนาคม 2563 ซึ่ง สวรส.ได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในทันทีภายหลังเหตุการณ์ระบาดเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ภายในฉบับประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. "วิจัยเชิงระบบ" : ครบแง่มุมจัดการระบาด พัฒนานโยบายแก้ปัญหาโควิด
  2. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หยุดขาดรายได้ คนไทยเลือกแบบไหน ?
  3. "วิจัยพลาสมา" จากผู้รอดโควิด ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฟื้น
  4. "รับยาที่ร้านยา" ลดแออัดในโรงพยาบาล ลดการติดเชื้อโควิด
  5. นวัตกรรมบนโลกสุขภาพ : "ชุดตรวจโควิด" ไทยทำ-มาตรฐานโลก
  6. SAFE HOUSE "บ้านเรา" ปลอดภัยสำหรับ "เขา" แล้วจริงหรือ ?
  7. คุณเป็น Hero ได้ ใครเป็น COVID-19 แต่หายแล้ว ยกมือขึ้น

download_icon3.gif download HSRI FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563