จุลสาร สวรส.

 • HSRI FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัย เฉพาะกิจ หยุด COVID-19
  22/05/2020 - 17:19
  HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น...
 • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
  08/05/2015 - 10:24
  ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและความต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นประเด็นท้าทาย...
 • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ
  03/03/2015 - 16:37
  เกาะติดประเด็นร้อนกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้าน “การวิจัยสุขภาพ” ของการ “REFORM สวรส.” สู่บทบาทที่ครอบคลุมทุกมิติงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ...
 • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
  14/01/2015 - 13:37
  การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" HSRI FORUM...
 • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต
  24/11/2014 - 16:12
  แบ่งบันความรู้จากเวทีงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 "วิจัยเปลี่ยนชีวิต" นำเสนอคุณค่างานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย...
 • รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum
  11/04/2014 - 15:45
  เกาะติดไปกับกระแส “สุขภาพ” ของคนไทย ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามสุขภาพทั้งจากโรค ติดเชื้อมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ภัยเงียบจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคและการดำรงงชีวิตในสังคม ปัจจุบัน ที่คร่าชีวิตคนไทยในทุกช่วงอายุและเพศ นอกจากนี้ยังสะท้อนค่าใช้จ่ายรายโรคที่ประเมินจากการ ศึกษาวิจัย แน่นอนว่านี่คือ ปัญหาที่สำคัญที่เสมือนคลื่นลูกใหญ่ในระบบสาธารณสุขที่สามารถเริ่มต้นการ แก้ปัญหาได้จากตัวบุคคลและการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ และในส่วนหนึ่งของการอุดช่องโหว่ของ ปัญหานั้น สวรส. ก็ได้เดินหน้าโครงการวิจัยมุ่งเป้าเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หนึ่งในโจทย์งานวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปด้วย
 • รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
  31/01/2014 - 18:04
  HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล ยุทธศาสตร์การเดินทางขององค์กรอย่างคร่าวๆ ผลงานสำคัญ ตลอดจนผลลัพธ์รูปธรรมจากการดำเนินงาน รวบรวมเรียบเรียงไว้เพื่อร่วมทบทวนก่อน สวรส...
 • รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : ปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพ
  22/11/2013 - 16:18
  HSRI-FORUM ฉบับนี้มาพร้อมกับก้าวย่างสำคัญของการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เริ่มดีเดย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา มาติดตามการปรับเปลี่ยนบทบาทตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพในยุคของ นพ...
 • รูปประกอบ ปก HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
  31/10/2013 - 16:44
  HSRI-FORUM ฉบับนี้มาพร้อมกับช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญ ที่จะเกิดในปี 2557 ในวาระที่ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552” ย่างก้าวมาบรรจบครบ 5 ปี ที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพฯ...
 • รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
  21/10/2013 - 09:53
  HSRI-FORUM ฉบับนี้ย้อนไปสู่บรรยากาศ “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข...

รายการเลขหน้า