5. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2018-04-02 17:02
แท็ก 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน...
จำนวนผู้อ่าน
218

7.แบบสัญญา

7.1 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

7.2 แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

7.3 แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

7.4 แบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน

7.5 แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

6.แบบประกาศราคากลาง

5.แบบแจ้งรับเงินผ่านธนาคาร

4.แบบใบตรวจรับ

3.แบบประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

2.แบบใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

1. แบบขออนุมัติในหลักการ