ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 2564

---------------------------------------

เรื่องเก่า

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารพ.ศ.2563- ไทย-อังกฤษ

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารพ.ศ.2562- ไทย-อังกฤษ

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารพ.ศ.2560 ไทย อังกฤษ