ปีงบประมาณ 2564

 

 

click ที่รูปเพื่อขยาย

 

สรุปผลการดําเนินงานสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
1.12 MB
ดาวน์โหลด
11 ครั้ง