มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-11-05 16:40
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
22.4 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
67

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ..๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สวรส.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.