มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-13 15:05
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
22.04 KB
ดาวน์โหลด
46 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
12

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑ การกำกับติดตามโครงการวิจัยสุขภาพ สวรส. มีมติดังนี้

 รับทราบผลการกำกับติดตามโครงการวิจัยสุขภาพ สวรส. และขอให้ สวรส. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

* ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการวิจัยส่วนที่เหลือ ขอให้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.