มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:58
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
22.05 KB
ดาวน์โหลด
51 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
18

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การพิจารณาค่าตอบแทน (การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง) ของผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีมติดังนี้

ขอให้ สวรส. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.