มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-07-30 16:04
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
34.91 KB
ดาวน์โหลด
95 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
27

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.. มีมติเห็นชอบให้ สวรส. เสนอร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ... ตามลำดับขั้นตอนดำเนินการต่อไป

 

. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลตามวาระ

มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.