ขั้นตอนวิธีการขอทุน

  1. ศึกษากรอบการวิจัย PMU สวรส. และ Time line การขอรับทุน (กรอบวิจัย )
  2. ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRIIS (nriis.go.th/register.aspx )
  3. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ สวรส. (แนบไฟล์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย )
  4. ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด (nriis.nrct.go.th/login.aspx )
  5. ทั้งนี้ ระบบจะมีอีเมลตอบกลับยังนักวิจัย เมื่อการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยสมบูรณ์
  6. ติดตามผลการพิจารณาที่ www.hsri.or.th/researcher/fund/result ตาม Time line ที่ประกาศไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2027 9701

ปฏิทินการประกาศกรอบวิจัย(คลิกเพื่อขยาย)