ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-27 15:26
แท็ก 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
1.17 MB
ดาวน์โหลด
495 ครั้ง
Default image
DOCX
61.35 KB
ดาวน์โหลด
521 ครั้ง
Default image
DOCX
61.49 KB
ดาวน์โหลด
466 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สอบถามผลข้อเสนอเบื้องต้น P9: สังคมคุณภาพและความมั่นคง ติดต่อสอบถาม นางธนารัตน์ เฉลิมสุข โทรศัพท์ 02...
จำนวนผู้อ่าน
3576

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทาย เชิญชวนนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการยุติวัณโรคในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับขาติ พ.ศ. 2560 – 2564

         ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในระดับสูง คาดว่าประมาณ 117,000 รายหรือคิดเป็น 172 คนต่อประชากรแสนคน ขณะที่อัตราความสำเร็จในการรักษาอยู่ที่ 75% ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายสากล คือ 90% ที่น่าห่วง คือ วัณโรคดื้อยา ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.2% ของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ และในผู้ป่วยที่เคยรักษาแล้ว จะพบวัณโรคดื้อยาสูงถึง 24%

         ตามตัวชี้วัดสำคัญของกลยุทธ์ยุติวัณโรค (Global Priority Indicators, GPI) ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องได้รับการทดสอบความไวต่อยารักษา (Drug Susceptibility Test) และในกรณีประชากรที่มีวัณโรคแฝงในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้อวัณโรค กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องได้รับการคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาวัณโรครวมถึงวัณโรคแฝงให้ครอบคลุม 100% ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการหลายอย่าง คือ

1) การจัดระบบบริการเพื่อให้การคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาวัณโรค

2) การทำ Contact Investigation และการจัดระบบการสอบสวนการระบาดวัณโรค

3) การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการคลังและงบประมาณเพื่อให้มาตรการใหม่สามารถ Implement ในระดับประเทศ

เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากหน้าเว็บไซต์ที่ประกาศนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

 1. กรอบประเด็นวิจัยวัณโรคที่ต้องการสนับสนุนทุนวิจัย ดาวน์โหลด

 2. แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับขาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ดาวน์โหลด

 3. หลักการและยุทธศาสตร์เพื่อยุติวัณโรค โดยองค์การอนามัยโลก http://www.who.int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/

 4. ! แบบฟอร์ม กรณีเสนอแผนงานวิจัย ดาวน์โหลด (สำหรับข้อเสนอยุติ TB เท่านั้น)

 5. ! แบบฟอร์ม กรณีเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด (สำหรับข้อเสนอยุติ TB เท่านั้น)

  (สำหรับข้อเสนอหัวข้อวิจัยปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่ )

 6. คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย ดาวน์โหลด

 7. เงื่อนไขสำคัญและเกณฑ์ที่ใช้เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด

 

การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

        นักวิจัยที่สนใจและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่เสนอในกรอบประเด็นวิจัยข้างต้น โปรด ดำเนินการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยมาที่ www.hsri.or.th/callfortb เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ผ่านระบบ Online - Google Form - ดาวน์โหลดไฟล์ข้อเสนอ ให้ตรงกับท่านต้องการเสนอ ไฟล์โครงการหรือแผนงาน)

ระบบจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดย สวรส. จะรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐธิดา สุขเรืองรอง เบอร์โทร 02-8329273 , Email address: nattida@hsri.or.th

 

 

*ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดได้จาก เมนูซ้ายมือ

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.