เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าฯ ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-06-12 16:26
แท็ก 
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส.เสนองานวิจัย แก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มุ่งเป้า สร้างแนวทางป้องกัน ลดอัตราการเกิดโรค พร้อมพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ลดนำเข้า และขยายการแข่งขันสู่ตลาดโลก
จำนวนผู้อ่าน
2816

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.