ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบื้องต้น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-06-30 17:54
Default image
จำนวนผู้อ่าน
1289

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบื้องต้น

             สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบื้องต้น ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง 8 ก.พ. – 15 มี.ค. 64 ทั้งนี้ยกเว้นแผนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทางนโยบายของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

รายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หรือ Download ที่นี่

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.