กรอบวิจัยปี 2564

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-11-06 07:49
แท็ก 
กรอบวิจัยปี 2564
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
241.25 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
305.82 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ 2565 สวรส. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้...
จำนวนผู้อ่าน
580

ปีงบประมาณ 2564 สวรส. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

 

กรอบการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

สถานะ : ปิดรับข้อเสนอ

 

กรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถานะ : ปิดรับข้อเสนอ

 dowload 

 

 

ลงทะเบียนนักวิจัยและบัญชีระบบ NRIIS

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.